Đèn đọc sách là kiểu đèn thường dùng cho việc đọc sách cá nhân, do vậy ánh sáng của đèn đọc sách khá quan trọng để mắt đỡ bị mỏi khi đọc lâu, không chói sáng quá mà cũng vẫn phải đủ ánh sáng. Đèn đọc sách thường được thiết kế bóng đèn rọi nhằm tập trung độ sáng ở một khoảng nhất định mà lại không bị tản sáng xung quanh khiến người đọc mất tập trung vào ngoại cảnh. Đèn đọc sách nên thường sử dụng bóng ánh sáng vàng để tăng độ tập trung khi đọc lâu.

 

Xem tất cả 9 kết quả